Güvenli Alışveriş
Kişisel bilgileri, ister şahsen ister telefonla isterse İnternet üzerinden olsun, verirken her zaman risk bulunduğunu ve hiçbir teknoloji sisteminin tamamen güvenli, dış müdahale korumalı olmadığını kabul etmektesiniz. www.uysalcivata.com.tr kişisel bilginize yetkisiz erişim ve hatalı kullanıma ilişkin riskleri önlemek veya asgariye indirmek için gerekli tedbirleri almaktadır.

Kredi kartı bilgileri gibi hassas verileri toplarken kullanılan şifreleme teknolojisi bunlardan biridir. Zaman zaman, kullanıcıyı tanımlamaya yarayan “cookie” ler kullanıcı bilgisayarına yerleştirilebilir. Bir velinin ya da yasal temsilcinin izni olmadan 18 yaşın altındaki şahıslar tarafından .com’a bilgi sunulamaz. 18 yaşın altındaki yetkin olmayan kişiler yürürlükteki kanun izin vermedikçe, bahsedilen türde bir izin olmadan bu Site''de herhangi bir tasarrufta bulunamazlar.

Sitenin %100 doğru bilgi verdiği ve bu bilgilerin www.uysalcivata.com.tr “yi bağladığı iddiasında bulunamaz Site üzerinden herhangi bir şekilde bir başka kullanıcı ile temasa geçilmesi halinde bunun sonuçlarından www.uysalcivata.com.tr lehine ya da aleyhine bir sonuç çıkarılamaz. Site aracılığıyla suç teşkil eden, yasal açıdan takip gerektiren, ulusal ya da uluslararası düzeyde yasal mevzuata aykırı bir durum yaratan, teşvik eden veya neden olan, her türlü tehditkâr, rahatsız edici beyan, hakaret, küfür, iftira, küçük düşürücü, kaba, pornografik veya ahlaka aykırı bilgi postalamak ya da sair şekilde iletmek yasaktır.

Kişilik hakkını, gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen ya da telif hakları ile tüm fikri haklar dâhil olmak üzere sair yasal hakları ihlal eden eylemler ile sahibinden ya da haklarını elinde tutandan önceden yazılı izin almaksızın kullanılan içerikler kesinlikle yasaktır. www.uysalcivata.com.tr “dan yollandığı iddia olunarak istenen kişisel ve gizli bilgilerin açıkça tarafınızdan beyan olunmasından dolayı oluşan zararlardan hiçbir şekilde www.uysalcivata.com.tr sorumlu tutulamaz. Aslolan kullanıcıların kendilerinden istenen bilgileri talep edenin .com olup olmadığını ve istenen bilgilerin gerçekten gerekli olup olmadığını denetlemeleri, bu bilgileri sadece www.uysalcivata.com.tr tarafından gerçekten istendiğine kanaat getirmelerinin objektif olarak kabul edilebileceği durumlarda bunları en yüksek güvenlik ve şifreleme metodu ile sunmalarıdır.

Bu anlaşma, T.C. yasalarına uygun olarak, hiçbir yasal çelişkiye neden olmadan yürütülecektir. Eğer bu anlaşmanın herhangi bir maddesi herhangi bir sebeple uygulanamaz hale gelirse, bu durum anlaşmanın diğer hükümlerinin .com ve kullanıcı arasında uygulanmasına engel teşkil etmez .vvv.uysalcivata.com.tr , dilediği zaman, bildirimde bulunmadan bu Kullanım Koşulları, Gizlilik veya Güvenlik ilkelerini tek taraflı olarak değiştirebilir; bu Siteye ya da bu sayfalara erişimi değiştirebilir ya da kaldırabilir.